top of page

​參與學校

  • 樂善堂梁植偉紀念中學

  • 基督教香港信義會信義中學

  • 保良局馬錦明中學

  • 香港道教聯合會圓玄學院第三中學

  • 保良局羅氏基金中學

  • 中華傳道會劉永生中學

  • 基督教香港信義會心誠中學

  • 基督書院

bottom of page